Những bước đi vững chắc
Các Website khác - 16/01/2006
Công đoàn viên chức Quảng Nam:
Những bước đi vững chắc

Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Quảng Nam được thành lập tháng 1.1997, trên cơ sở tách ra từ CĐVC tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng. Kế thừa những kinh nghiệm hoạt động, CĐVC tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương củng cố tổ chức và đi vào hoạt động ngay trong những ngày đầu tái lập tỉnh. Khi mới thành lập, CĐVC tỉnh chỉ có 30 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 597 đoàn viên, đến nay đã có 48 CĐCS với trên 2000 đoàn viên. Phong trào công chức, viên chức và hoạt động công đoàn trong những năm qua đã có những bước phát triển mạnh và thu được nhiều kết quả thiết thực, tạo được không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.


Tập huấn phòng chống HIV/AIDS
cho CN Cty May cổ phần Núi Thành
Trong những năm qua, CĐVC tỉnh luôn bám sát 3 chức năng của tổ chức Công đoàn, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ sát đúng và những biện pháp thích hợp để động viên cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ đựơc giao. Điểm nổi bật là đã kết hợp tốt các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", phong trào "2 giỏi" với cuộc vận động xây dựng người CB,CC,VC "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu" và phong trào xây dựng "Đơn vị cơ sở có đời sống văn hoá tốt". Trên cơ sở đó, hàng năm CĐVC tỉnh đã phát động các đợt thi đua gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước và ban hành các bảng điểm thi đua vớiê nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp. Các thông số chấm điểm thi đua cụ thể, rõ ràng thể hiện được tính chính xác, công bằng nên đã tạo sự thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, nhận được sự đồng tình của CĐCS và sự ghi nhận, đánh gía cao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, công đoàn cấp trên.

Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao luôn được được chú trọng tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi nhằm tạo điều kiện rèn luyện sức khoẻ, tinh thần và thể chất và đã thu hút đông đảo CB,CC,VC tham gia. Các hội thi, hội diễn đã tạo được sân chơi bổ ích, lý thú để CB,CC,VC thể hiện tài năng, năng khiếu, sự hiểu biết của mình, đồng thời thông qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức, đạo đức phẩm chất và năng lực công tác.

Phong trào học tập nâng cao trình độ đã được các CĐCS quan tâm, phối hợp vơí chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho CB,CC,VC tham gia học tập các lớp chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng được thường xuyên phát động và phát huy hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị...

Kết quả trong những năm gần đây, đã có 97% CB,CC,VC được học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Công đoàn cấp trên, dã có 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bô,ỹ công chức đúng quy trình, nội dung, phát huy rộng rải tính công khai dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Các CĐCS đã vận động CB,CC,VC tham gia tích cực và có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn. Hàng năm đã có 95,1 % lao động tiên tiến, 94,7% CB,CC,VC đạt tiêu chuẩn cuộc vận động xây dựng người CB,CC,VC "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu"; 90 % đoàn viên xuất sắc; 85,1% CĐCS vững mạnh; 91,1 % đơn vị đạt tiêu chuẩn "Đơn vị cơ sở có đời sống văn hoá tốt".

Những kết quả trên đã thể hiện sự nổ lực phấn đấu liên tục của CĐVC tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp với những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Kết quả trên còn thể hiện phương pháp hoạt động có kế hoạch, có chương trình công tác cụ thể. Đồng thời đã có các biện pháp thích hợp trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với bảng điểm thi đua có nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể và việc đánh giá, chấm điểm xếp loại thi đua chính xác hàng năm của CĐVC tỉnh.

Với thành tích đạt được, CĐVC tỉnh đã đựơc Liên đoàn Lao động tỉnh, CĐVC Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen. Đặc biệt, năm 2002 được Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2003 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua suất sắc lần thứ 2 và năm 2004 vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Phần thưởng cao quý đó đã ghi nhận sự trưởng thành và phát triển của CĐVC tỉnh trong những năm qua, đồng thời, đặt ra một yêu cầu hết sức quan trọng là tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, có những biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, động viên đội ngũ CB,CC,VC phấn đấu tự học, tự rèn, nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đựơc giao, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới với mục tiêu xây dựng nứơc Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. H.D