TPHCM: Các tổ chức NGO góp phần xóa đói giảm nghèo
Các Website khác - 09/08/2005

Hà Nội (TTXVN) - Theo đánh giá của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO) đã đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội ở một số địa phương.

Trung bình hàng năm, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận được từ 6-8 triệu USD từ nguồn viện trợ dưới dạng dự án, phi dự án, quà tặng, viện trợ nhỏ lẻ của các NGO, các tổ chức cá nhân người nước ngoài, chiếm khoảng 9% tổng nguồn viện trợ NGO cho cả nước.

Riêng 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt tiếp nhận 8 dự án của NGO trị giá hơn 557.000 USD, trong đó dự án có giá trị lớn nhất là dự án hỗ trợ và chăm sóc người sống với HIV/AIDS do tổ chức MDM của Pháp tài trợ, trị giá hơn 235.000 USD.

Cũng trong thời gian này, thành phố cũng đã tiếp nhận được khoảng 1,4 triệu USD từ các nguồn viện trợ nhỏ lẻ, phi dự án.

76% nguồn viện trợ tập trung vào các lĩnh vực y tế, phòng chống HIV/AIDS. Lĩnh vực hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giáo dục, dạy nghề chiếm khoảng 24%.

Tính đến nay, Ủy ban về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã cấp phép cho 125 tổ chức NGO hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 84 tổ chức có giấy phép hoạt động, còn lại là giấy phép lập văn phòng dự án và văn phòng đại diện.

Hiện Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố, Ủy ban phòng chống AIDS, các bệnh viện, Hội Bảo trợ Trẻ em thành phố là những đơn vị có quan hệ khá tốt với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tiếp nhận nhiều nguồn tài trợ nhất./.