ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo
Các Website khác - 27/09/2005

Hà Nội (TTXVN) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ tiếp tục hỗ trợ các chương trình xóa đói giảm nghèo của Việt Nam, tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng bền vững, phát triển xã hội toàn diện, và quản trị quốc gia với mục tiêu giảm nghèo.

Ba lĩnh vực trên được nếu ra trong Chiến lược và Chương trình Quốc gia (CSP) giai đoạn 2006-2008 ADB vừa thông qua.

Theo thông cáo báo chí của cơ quan đại diện thường trú ADB tại Việt Nam, hỗ trợ dự kiến của ADB cho giai đoạn 2006-08 sẽ vượt 200 triệu USD/năm từ Quỹ Phát triển Châu Á (ADF), dưới hình thức vay vốn và viện trợ không hoàn lại dành cho các nước nghèo là thành viên của ADB. Tổng trị giá của các khoản vay sẽ được quyết định dựa vào kết quả thực hiện các khoản hỗ trợ kỹ thuật thực hiện trước đó.

Những dự án đang được chuẩn bị bao gồm các khoản vay cho ngành nông nghiệp để phát triển rừng nhằm cải thiện sinh kế và thủy lợi miền Trung, các dự án y tế và giáo dục như phòng tránh HIV/AIDS, hỗ trợ phát triển giáo viên, và phát triển giáo dục trung học cơ sở; các dự án hỗ trợ ngành và thương mại như dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, dự án phát triển ngành tài chính.

Về lĩnh vực giao thông, khoản hỗ trợ trị giá 300 triệu USD dự tính được dành cho dự án xây dựng tàu điện ngầm ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2008. Ngoài ra, còn có dự án phát triển thủy điện Song Bung 4. Các dự án khác thuộc các lĩnh vực giảm nghèo, cải thiện sinh kế, và phát triển hạ tầng nông thôn. Ước tính khoảng 4,7 triệu USD/năm sẽ được dành cho viện trợ không hoàn lại cho giai đoạn 2006-08.

Từ năm 1992 đến cuối năm 2004, ADB đã cung cấp 49 khoản vay cho lĩnh vực công cho Việt Nam với tổng trị giá 2,94 tỉ USD và 108 triệu USD cho các khoản hỗ trợ kỹ thuật./.