Bộ Công nghiệp lo phương án bồi thường vụ điện kế điện tử
Các Website khác - 24/08/2005

Tại cuộc họp sáng qua với các bộ ngành liên quan tới việc lắp đặt công tơ điện tử tại TP HCM, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo 2 Bộ Công nghiệp và Khoa học - Công nghệ tiếp tục xử lý sai số, làm cơ sở thoái hoàn cho khách hàng, trong đó Bộ Công nghiệp sẽ trực tiếp tính toán phương án bồi thường.

Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) chịu trách nhiệm lo phương án bồi thường cho khách hàng. 3 phương án đã được đưa ra nhưng đến nay chưa thống nhất.

Sau khi nghe Bộ Công nghiệp và UBND TP HCM báo cáo về quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến chất lượng công tơ, khiếu nại của khách hàng và các phương án xử lý tiếp theo, Phó thủ tướng nhấn mạnh giải quyết vụ việc và đặc biệt là những thắc mắc trong dân phải được công khai, bảo đảm quyền lợi của khách hàng, đồng thời không gây thiệt hại lớn về kinh tế cho xã hội. Trước mắt, toàn bộ điện kế điện tử đã lắp đặt trước đây phải được tháo dỡ; phương án sử dụng lại những chiếc công tơ này sẽ được cân nhắc trong thời gian tới.

Tại buổi họp hôm qua, Bộ Công an báo cáo Phó thủ tướng về quá trình triển khai các thủ tục pháp luật cần thiết. Phó Thủ tướng cũng đồng ý với kết luận của Bộ công an, yêu cầu điều tra làm rõ các sai phạm liên quan đến việc lắp đặt công tơ điện tử tại TP HCM.

Bộ Công an đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với 8 cá nhân liên quan về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Việt Hoà