Gắn 40.000-60.000 đồng hồ nước miễn phí cho người nghèo
Các Website khác - 14/11/2005

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đua vừa có văn bản chỉ đạo về chương trình trợ cấp lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ nghèo. Theo đó, Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm TP phối hợp UBND quận- huyện xác định tiêu chí chung cho các hộ được lắp đặt đồng hồ nước theo chương trình này; trong đó, cần có quy định mức đóng góp của từng hộ dân.

Soạn: AM 617957 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phối hợp Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị TP xác định khu vực thực hiện việc lắp đặt đồng hồ nước và đặc biệt quan tâm đến những khu vực cụm dân cư nào chưa có đồng hồ nước để thực hiện ưu tiên, sau đó mới lắp đặt tại những hộ lẻ cùng với việc kết hợp với xây dựng tuyến ống cái bằng nguồn vốn của dự án.

Theo chương trình, Ngân hàng Thế giới sẽ tài trợ không hoàn lại cho TP.HCM từ 3 đến 5 triệu USD để gắn từ 40.000 đến 60.000 đồng hồ nước miễn phí cho dân nghèo TP.HCM với điều kiện, dự án giảm thất thoát nước của TP.HCM thực hiện phải hiệu quả.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc từng bước hiện đại hóa công nghệ đo lường ngành điện và khắc phục hậu quả vụ điện kế điện tử “dỏm”, Công ty Điện lực TP.HCM đang tham khảo ý kiến các sở ngành liên quan như Sở Khoa học và Công nghệ, Tổng cục TC-ĐL-CL… và lập thủ tục mời gọi đấu thầu rộng rãi trong và ngoài nước để mua sắm 300.000 điện kế điện tử.

Số điện kế này trước mắt sẽ thay thế điện kế điện tử “dỏm” LTE66, sau đó sẽ từng bước thay thế số điện cơ hiện hữu không đạt chất lượng.

(Theo SGGP)