Gia đình liệt sỹ Đặng Thùy Trâm sẽ thăm Hoa Kỳ
Các Website khác - 30/09/2005

Theo lời mời của Trường Đại học Texas (Hoa Kỳ), đầu tháng 10/2005, bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ liệt sỹ Đặng Thùy Trâm cùng các con gái sẽ lên đường sang Hoa Kỳ.

Soạn: AM 567846 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nhân viên Trung tâm giới thiệu cuốn nhật ký.

Chuyến thăm này nhằm mục đích để các thân nhân liệt sĩ có thể tiếp xúc trực tiếp với bản gốc cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" hiện đang được lưu giữ tại Trung tâm Việt Nam của Trường Đại học Texas - số đăng ký 13640105001 (Record 269481) và 13640107001 (Record 269482) . Ngoài ra có thảo luận về việc xuất bản cuốn nhật ký tại Hoa Kỳ. Nhân chuyến thăm này, các thân nhân liệt sỹ Đặng Thùy Trâm cũng sẽ ghé thăm gia đình Frederic Whitehurst, người sĩ quan quân báo Mỹ đã giữ cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm trong suốt 35 năm qua, sau đó đã chuyển cho Trung tâm Việt Nam thuộc Trường Đại học Tổng hợp Texas Tech University in Lubbock.

Trung tâm Việt Nam là cơ sở phi chính phủ lớn nhất lưu trữ thông tin về chiến tranh Việt Nam ở Mỹ . Trang web của Trung tâm chứa đựng hơn 120.000 tài liệu về cuộc chiến tranh Việt Nam. Trung tâm còn xuất bản tờ tin Indochina Chronology để cung cấp thông tin về các cuộc gặp gỡ và chắp nối với các nguồn tin khác.

Soạn: AM 567848 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bản gốc cuốn Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm. Ảnh Trần Bích Liễu.

Trung tâm này do một nhóm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam khởi xướng từ tháng 5/1989. Sau khi bàn bạc họ quyết định sưu tầm các tài liệu liên quan đến cuộc chiến tranh. Sáng kiến của họ đã được Ban Lãnh đạo trường Đại học Tổng hợp Texas ủng hộ và Trung tâm hình thành từ tháng 11/1989.