Sawaco phải giải quyết ngay các khiếu nại về đồng hồ nước
Các Website khác - 02/03/2006

Đó là nội dung chính trong công văn số 1033 của UBND TP HCM về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp đồng hồ nước "chạy" nhanh. Trước đó, nhiều người dân đã khiếu nại việc đồng hồ nước chạy "phi mã" xảy ra ở nhiều nơi trong thành phố.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) phải tăng cường kiểm tra, chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại của khách hàng sử dụng nước, trong đó chú ý đến những khiếu nại về đồng hồ. Các chi nhánh cấp nước của Sawaco không được để tồn đọng hay chậm trễ việc giải quyết các khiếu nại này.

Người dân sẽ không phải chịu cảnh đồng hồ
Người dân TP HCM sẽ không còn phải chịu cảnh đồng hồ "phi mã"?. Ảnh: Hải Ngọc

Sawaco có trách nhiệm lập và công khai quy trình tính toán, thoái thu (hoàn trả) tiền nước cho những khách hàng chịu thiệt hại vì đồng hồ nước chạy nhanh. UBND TP yêu cầu Sawaco chỉ đạo các chi nhánh nghiêm túc, nhanh chóng thực hiện giải quyết khiếu nại của người dân theo đúng quy trình này.

Kể từ tháng 3 năm nay, khi lắp đặt đồng hồ nước cho khách hàng, ngoài việc đồng hồ nước được bấm chì và dán tem kiểm định, Sawaco phải trích sao kết quả giám định chất lượng đồng hồ nước vừa được lắp đặt để giao lại cho khách hàng.

UBND TP HCM yêu cầu Trung tâm Kiểm định Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất chất lượng đồng hồ nước tại Sawaco. Đồng thời, Trung tâm cũng cần kiểm tra theo xác suất đối với những đồng hồ đã lắp đặt cho khách hàng.

Hải Ngọc