Thông báo nhanh việc xử lý đơn, thư của dân trên đài
Các Website khác - 20/03/2006

(VietNamNet) - Mỗi tuần vào thứ 4 và thứ 7, Đài truyền thanh Quy Nhơn được giao thông báo nhanh việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

 

Soạn: AM 730129 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Một góc TP Quy Nhơn.

Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) Võ Vinh Quang vừa chỉ đạo Đài truyền thanh Quy Nhơn, kể từ đầu tháng 4/2006, mỗi tuần hai lần vào thứ 4 và thứ 7, có trách nhiệm thông báo nhanh việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của từng người dân gửi đến Chủ tịch hoặc UBND TP. Đồng thời Đài truyền thanh Quy Nhơn cũng nhận nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

 

Đây là biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng việc trả lời và giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân gửi đến các phòng, ban, phường, xã trong địa bàn TP trong thời gian qua có nơi, có lúc còn quá chậm, chưa kịp thời theo quy định của pháp luật khiến người dân phải đi lại và gửi đơn khiếu kiện nhiều lần.

  • Hiền Khánh