Xây dựng đội ngũ hết lòng phục vụ nhân dân
Các Website khác - 09/12/2005

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ IV:
Xây dựng đội ngũ hết lòng phục vụ nhân dân

Sáng 8.12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ IV (nhiệm kỳ 2005-2010) đã khai mạc. Đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Đại tướng Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Lực lượng Công an đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Mục tiêu cụ thể của công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong những năm tới là: Bảo vệ vững chắc tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; giảm tội phạm, tai nạn, tệ nạn; giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

Đảng bộ Công an Trung ương phải nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện công tác công an, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

D.Thanh (Theo TTXVN)