TP.HCM: chuyển 16 trường THPT bán công sang công lập tự hạch toán
Các Website khác - 19/01/2006

TT - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh vừa chỉ đạo hiệu trưởng 16 trường THPT bán công căn cứ vào các cơ sở pháp lý, tình hình thực tế của nhà trường về các điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, số lượng HS, địa bàn dân cư... để xây dựng đề án chuyển đổi sang trường công lập tự chủ tài chính.

Sau khi xây dựng dự thảo đề án, nhà trường trình các cấp góp ý hoàn chỉnh. Đề án của trường sau khi đã hoàn chỉnh được UBND TP phê duyệt mới thực hiện chuyển đổi.

Sở GD-ĐT cũng lưu ý các đơn vị cần triển khai lấy ý kiến trong hội đồng sư phạm, ban đại diện cha mẹ học sinh một cách kỹ lưỡng, đồng thời tính toán nhân sự, cơ sở vật chất, kế hoạch thu chi trên nguyên tắc điều tiết học phí phù hợp, không tăng mức thu, thực hiện chế độ miễn giảm cho HS nghèo, chăm lo mức thu nhập và đời sống cho đội ngũ GV, CNV.

K.LIÊN