Cân nhắc cách phát hành trái phiếu Vietcombank
Các Website khác - 11/11/2005

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank).

Hiện nay, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Vietcombank đang cân nhắc giữa 3 phương thức phát hành là: đấu giá; đăng ký với mệnh giá và lãi suất cố định theo kiểu xếp hàng hoặc đấu giá đối với pháp nhân theo lãi suất cố định đồng thời dành một phần bán cho thể nhân theo đăng ký và theo giá hình thành từ đấu giá.

Trong 3 phương thức trên, cách thứ 3 được nhiều chuyên gia ngân hàng và đổi mới doanh nghiệp ủng hộ nhất. Đây cũng có thể là phương án cuối cùng sẽ được chọn.

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo việc phát hành trái phiếu của Vietcombank phải đảm bảo minh bạch. Vietcombank cũng đang gấp rút hoàn thành việc chọn công ty tư vấn quốc tế và dự kiến sẽ công bố kết quả này trong tháng 12.

(Theo TBKTSG)