Còn nhiều cản trở
Các Website khác - 24/08/2005

Còn nhiều cản trở
Mai Thuận

Tỉnh Nghệ An (NA) còn quá nhiều cản trở trong thủ tục đầu tư, xin mách có chứng: Cty TNHH Hùng Vương - tỉnh Bình Định xin đầu tư XD nhà máy SX chế biến ván sàn, đồ gỗ XK bằng nguồn nguyên liệu từ rừng trồng tại Nam Cấm, dự án nằm trong nhóm được ưu tiên mời vào đầu tư tại NA.

Theo đúng NĐ 36/CP của Chính phủ thì Ban quản lý các KCN NA (gọi tắt là Ban) tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các sở, ngành chức năng thẩm định nội dung dự án, nếu đủ điều kiện, Ban báo cáo lên Bộ KHĐT, UBND tỉnh và nhanh chóng cấp giấy phép chấp thuận đầu tư, thời gian thẩm định cho loại dự án này được quy định không quá 15 ngày. Nhưng riêng với NA thì không phải "dậy".

Ngày 17.5.2005, Cty Hùng Vương đến gặp Ban, họ được Ban hướng dẫn đến Phòng Đầu tư trực thuộc UBND tỉnh để xin chủ trương theo như quy định không giống ai của tỉnh. Ngày 19.5.2005, khách nộp hồ sơ tại văn phòng UBND tỉnh, văn phòng lập phiếu gửi về các sở, ban ngành để lấy ý kiến về dự án. Ngày 24.5, Sở KHĐT có CV 930 trả lời, đại thể là doanh nghiệp đầu tư vào KCN Nam Cấm đề nghị chuyển hồ sơ về cho Ban thẩm định cấp phép theo thẩm quyền.

Bỏ qua ý kiến của Sở KHĐT, ngày 6.6.2005, UBND tỉnh có CV 2755 báo cáo xin chủ trương của thường trực Tỉnh uỷ. Ngày 20.6, thường trực Tỉnh uỷ có CV 1005 gửi UBND tỉnh đồng ý cho Cty Hùng Vương được đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu tại KCN Nam Cấm. Ngày 22.6.2005, UBND tỉnh mới ra được CV 3166... cho phép Cty TNHH Hùng Vương đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu tại KCN Nam Cấm.

Từ khi nộp hồ sơ đến khi có được chủ trương mất trọn 35 ngày, nhà đầu tư ngạc nhiên: Các ông mời gọi đến đầu tư, dự án nằm trong danh mục được ưu tiên, KCN đã được quy hoạch, tại sao các ông còn bắt chúng tôi đi hết các cửa để xin chủ trương đầu tư?

Các cơ quan công quyền tỉnh NA đang khất nhà đầu tư câu trả lời.