Gần 80 triệu USD để hiện đại hóa hải quan
Các Website khác - 11/11/2005

Hôm qua (10/11), tại Washington (Mỹ), Ngân hàng thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng ưu đãi 65,9 triệu USD nhằm nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch của Hải quan Việt Nam. Vốn đối ứng của Chính phủ trong dự án là 11,8 triệu USD.

“Dự án này là một nhân tố quan trọng hỗ trợ cho quá trình Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và bảo vệ các thành quả của việc hội nhập sâu hơn vào hệ thống thương mại thế giới", ông Rakesh Nangia, Phó giám đốc thường trực của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.

Dự án Hiện đại hóa hải quan sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, và cơ sở hạ tầng thích hợp để hỗ trợ cho 3 cấu phần hoạt động chính là: Áp dụng hệ thống và thủ tục hải quan hiện đại dựa trên các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất; Củng cố cơ cấu tổ chức và tăng cường năng lực của Tổng cục Hải quan về nguồn tài lực, nhân lực và vật lực; Áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông một cách phù hợp để nâng cao tính hiệu lực, tăng tính minh bạch và giảm các chi phí giao dịch.

Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực của Hải quan Việt Nam nhằm đảm bảo ngành này đóng góp một cách hiệu quả và hiệu lực vào việc đạt được các mục tiêu của chính phủ liên quan đến tạo thuận lợi thương mại, thu ngân sách, cung cấp số liệu thống kê ngoại thương, bảo vệ cộng đồng, và an ninh quốc gia.

(Theo TBKTVN)