Sẽ sớm thành lập sàn giao dịch bất động sản
Các Website khác - 21/10/2005

Sẽ sớm thành lập sàn giao dịch bất động sản

Các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội vừa hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành lập sàn giao dịch bất động sản (BĐS) trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, trong quý IV/2005, một Trung tâm giao dịch BĐS - thực chất là sàn giao dịch BĐS - sẽ được thành lập tại Hà Nội với số vốn ban đầu khoảng trên 5 tỷ đồng.

Sàn giao dịch BĐS được thành lập ban đầu theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, sau đó sẽ chuyển giao công nghệ, thông tin tiến tới thành lập các sàn giao dịch chuyên nghiệp, các trung tâm tư vấn giá đất (Cty Nhà nước, Cty hợp danh hoặc Cty nước ngoài) và các nhà tư vấn độc lập.

Trung tâm giao dịch BĐS có nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi về công nghệ, thông tin giúp các nhà đầu tư, người dân tiếp cận các lĩnh vực của thị trường đất đai như định giá, quy hoạch, chế độ chính sách, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các giao dịch về BĐS (mua bán, thừa kế, cầm cố, thế chấp đất đai, nhà, tài sản gắn liền với đất¿), đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn cho các dự án về đất đai; đồng thời đây cũng là công cụ giúp Nhà nước nắm bắt và điều tiết thị trường BĐS ở tầm vĩ mô.

(Theo TP)