Thành lập Cục Điều tiết điện lực
Các Website khác - 21/10/2005

Thành lập Cục Điều tiết điện lực

Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công nghiệp. Quyết định này cũng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực.

Cục Điều tiết điện lực có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực hiện chức năng điều tiết hoạt động điện lực và thị trường điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả và bảo đảm tính công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Cục Điều tiết điện lực có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và nguồn thu các loại phí, lệ phí từ hoạt động điện lực; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và các chi cục tại các khu vực; tên giao dịch bằng tiếng Anh viết tắt là ERA (Electricity Regulatory Authority of Vietnam).

(Theo DT)