Vinatex hoàn thành đề án xây dựng tập đoàn
Các Website khác - 23/08/2005

Chiều 22/8, Tổng công ty dệt may VN (Vinatex) đã báo cáo Bộ Công nghiệp đề án xây dựng tập đoàn theo mô hình công ty mẹ - con với mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất, có sức cạnh tranh cao tại Đông Nam Á.

Theo đề án, công ty mẹ (trên cơ sở kế thừa từ Tổng Công ty Dệt may VN) giữ vai trò lãnh đạo tập đoàn vừa đầu tư vốn, vừa thực hiện kinh doanh và cung cấp các dịch vụ cho công ty thành viên. Ngoài một số công ty đã được chuyển đổi tổ chức theo mô hình mẹ - con, tập đoàn còn bao gồm các thành viên có quan hệ lợi ích khác ngoài vốn, là các đối tác kinh doanh, có quan hệ ràng buộc về thương hiệu, uy tín. Tập đoàn hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, trong đó công nghiệp dệt may là chính.

Hội đồng quản trị sẽ do Thủ tướng thành lập và bổ nhiệm các ủy viên, tổng giám đốc do hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng. Trong bản đề án này, Vinatex đề nghị được thực hiện chính sách tiền lương khuyến khích, chỉ lấy bảng lương nhà nước làm cơ sở nhằm thu hút nhân tài.

Hiện Vinatex có trên 60 đơn vị thành viên, trong đó nhiều công ty có quy mô lớn hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con như May Việt Tiến, Dệt may Hà Nội, Dệt Phong Phú.

Việt Phong