51.500 USD tập huấn y bác sĩ và điều trị trẻ mồ côi nhiễm HIV/AIDS
Các Website khác - 01/05/2004

TT- Đó là số tiền viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Worldwide Orphans Foundation dành cho dự án “Tập huấn y bác sĩ và điều trị trẻ mồ côi nhiễm HIV/AIDS” hợp tác với Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (thuộc Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM).

Mục tiêu của dự án này nhằm cung cấp cho các chuyên viên y tế VN kỹ năng và kiến thức phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS ở trẻ em, giúp họ tiếp cận các tài liệu khoa học có liên quan, đồng thời tạo điều kiện điều trị cho 25 trẻ mồ côi nhiễm HIV/AIDS tại trung tâm.

Từ ngày 10 đến 14-5-2004, sáu bác sĩ từ những bệnh viện hàng đầu của Mỹ sẽ trực tiếp tập huấn tại cơ sở 2 Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (30/3 Bà Giang, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM).

N.TIỆP