Bộ Y tế đề nghị: Cấm doanh nghiệp sa thải người nhiễm HIV/AIDS
Các Website khác - 25/03/2004

Tin từ Bộ Y tế ngày 26.11, trong dự thảo chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 vừa được trình Chính phủ, Bộ đã đề nghị nên có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế, tổ chức đào tạo và nhận các đối tượng nguy cơ lây nhiễm HIV và các đối tượng bị ảnh hưởng do HIV/AIDS làm việc. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng không được phép sa thải người nhiễm HIV/AIDS, không được xem xét vấn đề HIV trong việc tuyển dụng, tăng lương hay cất nhắc vị trí công việc.(LĐ)