Cần “nghĩ mở, nói thẳng” trong phòng, chống mại dâm
Báo Tiếng chuông - 13/05/2016
Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH), cho rằng các địa phương cần phải nhìn vào sự thật, phải “nghĩ mở, nói thẳng” khi bàn về vấn đề mại dâm. Có như vậy mới tìm ra được cách tiếp cận thích hợp nhất trong phòng, chống mại dâm giai đoạn tới.

Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cũng khẳng định, nhu cầu mua bán dâm là có thật. Mại dâm là một tồn tại khách quan đã có từ lâu đời.

 

Hội nghị triển khai Chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. Ảnh Nhật Thy

 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Lập cho biết, hiện nay vẫn đang trăn trở về cách tiếp cận trong phòng, chống mại dâm.

Ông Nguyễn Xuân Lập nêu rõ quan điểm việc phòng chống mại dâm phải tuân theo Hiến pháp, đảm bảo thực hiện quyền công dân và quyền con người. Hơn nữa, cách Việt Nam nhìn nhận về hoạt động mại dâm cũng cần theo xu hướng thế giới.

Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cũng nêu thực tế hiện nay không chỉ có nam giới mà nữ giới cũng đi mua dâm, tỉ lệ này ở miền Nam nhiều hơn miền Bắc.

Thời gian tới, chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 đưa ra cách tiếp cận mới, đó là đảm bảo quyền công dân, quyền con người của những người bán dâm. Đặc biệt chương trình sẽ mở ra mô hình hỗ trợ người bán dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí; hỗ trợ tư pháp cho những người mua, bán dâm.