Chế độ với cán bộ nhiễm HIV/AIDS khi làm nhiệm vụ
Các Website khác - 25/03/2004

Căn cứ Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16-12-2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, các đối tượng sau đây khi bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp được hưởng chế độ đãi ngộ của Nhà nước:

- Cán bộ công chức, viên chức và người có hợp đồng lao động làm việc trong các cơ sở y tế dân y và lực lượng vũ trang, cơ sở chữa bệnh thành lập theo quy định tại Điều 26 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hoặc cơ sở cai nghiện ma túy.

- Cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân làm việc tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hoặc trong khi thi hành công vụ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công.

- Cán bộ, công chức là thành viên tổ công tác cai nghiện (theo Điều 13 Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15-5-2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng).

- Cán bộ, công chức chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Học sinh thực tập tại các cơ sở y tế do Nhà nước quản lý.

Người được coi là bị phơi nhiễm với HIV khi da hoặc niêm mạc của người đó bị tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch sinh học của người bị nhiễm HIV/AIDS.

Người bị nhiễm HIV/AIDS là người đã được xét nghiệm HIV theo quy định của Bộ Y tế và kết quả xét nghiệm là dương tính.

Tai nạn rủi ro nghề nghiệp là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận hoặc chức năng nào của cơ thể người, dẫn đến việc người đó bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS trong khi đang làm nhiệm vụ.

Người bị phơi nhiễm với HIV được xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV và điều trị miễn phí các thuốc dự phòng phơi nhiễm chống HIV/AIDS theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời được nghỉ việc để điều trị dự phòng trong 20 ngày. Thời gian nghỉ việc được hưởng nguyên lương và phụ cấp khác (nếu có).

Người bị nhiễm HIV/AIDS được điều trị miễn phí các bệnh nhiễm trùng cơ hội do HIV/AIDS gây nên, được điều trị bằng thuốc đặc hiệu và thuốc nâng cao thể trạng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong thời gian nghỉ điều trị các bệnh do HIV/AIDS gây nên, người bệnh được hưởng nguyên lương và các phụ cấp khác (nếu có).

Người bị nhiễm HIV/AIDS nếu còn khả năng lao động thì vẫn tiếp tục được bố trí làm công việc phù hợp với sức khỏe, được hưởng lương, nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành. Người có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH) được hưởng chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức giảm khả năng lao động là 61% (không phải giám định khả năng lao động) và được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa các bệnh nhiễm trùng cơ hội do HIV/AIDS gây nên và thuốc điều trị bệnh đặc hiệu, thuốc nâng cao thể trạng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Người bị nhiễm HIV/AIDS đã tham gia BHXH, nếu không còn khả năng lao động phải nghỉ việc thì được hưởng chế độ trợ cấp nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động là 61% (không phải giám định khả năng lao động), hưởng chế độ hưu trí (nếu đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, không phụ thuộc vào tuổi đời) mà không phải giám định khả năng lao động, không phải giảm tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ việc trước tuổi. Nếu chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì người nhiễm bệnh được hưởng chế độ trợ cấp BHXH một lần. Ngoài ra, người nhiễm bệnh phải nghỉ việc còn được BHYT thanh toán 100% chi phí khám và chữa các bệnh nhiễm trùng cơ hội do HIV/AIDS gây nên, tiền thuốc điều trị đặc hiệu và thuốc nâng cao thể trạng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nếu người nhiễm HIV/AIDS bị chết thì gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của họ được hưởng chế độ tử tuất và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về BHXH.

(Báo Hà Nội mới)