Hoạt động của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà Tây
Các Website khác - 03/01/2006

Ngày 28-10-2005, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS tỉnh và Khoa AIDS (Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh).

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS là đơn vị sự nghiệp, cơ quan Thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm tỉnh, bao gồm 6 khoa, phòng và được biên chế 58 người. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghiệm HIV, tư vấn cho người nhiễm HIV; chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS; phòng, chống các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác theo quy định; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học; áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS; tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS...

Duy Chánh