Hội thảo chuyên đề về chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS
Các Website khác - 25/03/2004

Ngày 4 tháng 3 năm 2003 :

Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch Mỹ, Bộ Y tế, ÐHTH Carlifornia và ÐHTH Harvard tổ chức hội thảo chuyên đề về chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS

Chương trình AIDS Toàn cầu (GAP) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh dịch Mỹ (CDC) sẽ tài trợ cho một khoá đào tạo quy mô toàn quốc về Chẩn đoán, Chữa trị và Chăm sóc Bệnh nhân HIV/AIDS diễn ra từ ngày mùng 4 đến mùng 7/3, Khoá đào tạo này do Bộ Y tế đứng ra tổ chức và dành cho các cơ sở y tế cấp tỉnh có dich vụ chăm sóc y tế dành cho bệnh nhân HIV và AIDS. Khoa Y trường ÐHTH Harvard và các giảng viên của CDC và Khoa Y trường ÐHTH Carlifornia ở San Francisco (UCSF) sẽ tiến hành khoá đào tạo 4 ngày tại Khách sạn Kim Liên, Hà Nội. Sau đó, khoá sẽ được tổ chức lại trong các ngày từ 10 đến 14/3 tại Khách sạn Ðồng Khánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Mục đích của khoá là phát triển năng lực của các nhân viên y tế Việt Nam trong việc phối hợp chăm sóc và phòng chống HIV/AIDS, cũng như giúp cho ngày càng nhiều người Việt Nam được tiếp cận với các dịch vụ đã được cải thiện trong lĩnh vực chăm sóc và giúp đỡ người bị HIV/AIDS, như phòng chống và điều trị các bệnh truyền nhiễm cơ hội và tìm hiểu thêm về liệu pháp kháng retro-virút hoạt tính cao (HAART). Khoá đào tạo này nhằm vào những cán bộ y tế cấp tỉnh có tầm ảnh hưởng và phương pháp của nó là “đào tạo ra những người đào tạo” với mục đích làm cho các nhân viên y tế cấp tỉnh trở thành những người vừa có thể chăm sóc người bị HIV/AIDS vừa có thể giảng dạy về công việc này. Hy vọng rằng các nhân viên y tế sau khi tham gia khoá đào tạo sẽ có các thông tin và tài liệu mới và truyền chúng lại cho các đồng nghiệp của họ.

Các thành viên chủ chốt tiến hành khoá đào tạo gồm có Bác sĩ Dennis Kaspar, Phó Khoa Y trường ÐHTH Harvard, ông sẽ giảng về cơ sở sinh học cơ bản của sự lây nhiễm HIV; Bác sĩ Jonathan Kaplan, Giám đốc Phân ban AIDS, Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục của CDC và Giám đốc Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Lao ở Atlanta, ông sẽ giảng về chữa trị và phòng chống các bệnh lây nhiễm cơ hội.

Khoá đoà tạo này là sự hiện thực hoá một hy vọng bấy lâu nay của các bác sĩ Việt Nam và Mỹ quan tâm đến chữa trị và chăm sóc người bị HIV/AIDS. Bác sĩ Eric Krakauer, Phó Giáo sư thuộc Khoa Y trường ÐHTH Harvard, lần đầu đến Việt Nam năm 1998 và đã trao đổi ý kiến về các nhu cầu liên quan đến chữa trị và chăm sóc người bị HIV/AIDS với một số thày thuốc hàng đầu của Việt Nam, trong đó có Giáo sư Lê Ðăng Hà, Giám đốc Viện Nghiên cứu Các Bệnh Nhiệt đới Quốc gia, và Giáo sư Chung á, Chủ nhiệm Văn phòng AIDS Quốc gia.

Mặc dù HIV gần đây mới được phát hiện ở Việt Nam, nhưng vào năm 1990, một đợt dịch đã bùng phát nhanh chóng ở nước này, và năm 2002 đã được xem là năm Việt Nam có tỷ lệ lây nhiễm HIV lớn nhất.

Xin lưu ý: Các nhà báo muốn phỏng vấn các giảng viên và những nhà tổ chức của Mỹ có thể liên lạc với ông Thức, Phòng VH-TT Sứ quán Mỹ tại số (04) 831-4580.