Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường phòng chống AIDS
Các Website khác - 25/03/2004

Thủ tướng Chính phủ võa ra chỉ thị yêu cầu các bộ ngành, địa phương, các tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS.

Chỉ thị yêu cầu phải tăng cường công tác giáo dục, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong lĩnh vực này; hướng dẫn nhận thức của cộng đồng theo hướng cảm thông chia sẻ, không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; giáo dục lối sống lành mạnh, thay đổi những hành vi gây lây nhiễm HIV/AIDS.

Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng cơ chế quản lý chăm sóc giáo dục đối với trẻ em, người mại dâm, người nghiện ma túy bị lây nhiễm HIV/AIDS, tăng cường các họat động tư vấn, can thiệp nhằm giảm thiểu tác hại, đẩy mạnh công tác giám sát dịch tễ HIV/AIDS, an toàn truyền máu, an toàn trong dịch vụ y tế, điều trị và phòng lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con, hạn chế lây nhiễm HIV ra cộng đồng.

Mười năm qua, công tác phòng chống HIV/AIDS đã được triển khai trong cả nước và đã thu được kết quả khả quan. Hệ thống tổ chức phòng chống HIV/AIDS đã sớm đi vào hoạt động; các biện pháp can thiệp trong lĩnh vực y tế được triển khai đồng bộ; nhận thức về HIV/AIDS và công tác phòng chống HIV/AIDS của nhân dân đã có những chuyển biến tích cực.Mặc dù vậy, nạn dịch HIV/AIDS vẫn đang tiếp tục gia tăng và lan rộng trên khắp các tỉnh thành phố. Hiện cả nước đã phát hiện trên 60.000 người nhiễm HIV, trong đó gần 9.000 người đã chuyển sang AIDS, gần 5.000 người đã chết do AIDS.

Số người bị nhiễm HIV/AIDS tăng nhanh chủ yếu do sự gia tăng của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là mại dâm, ma tuý; sự phối hợp về phòng chống HIV/AIDS giữa các bộ, ngành, địa phương chưa chặt chẽ; sự nhìn nhận của cộng đồng với người nhiễm HIV/AIDS chưa đầy đủ; công tác tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS chưa được sâu rộng, các biện pháp phòng ngừa còn yếu, các hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở cơ sở chưa thật sự hiệu quả./.