Đòi tiền phạt qua tin nhắn
Các Website khác - 29/12/2005
Chính phủ Anh đang xem xét kế hoạch cho phép tòa án gửi tin nhắn cảnh báo những người không tuân lệnh của họ sẽ đối mặt với những hình phạt nặng hơn.

Kế hoạch trên xuất hiện sau sự thành công của một chương trình thử nghiệm ở Staffordshire, trong đó 75% trong số 150 người nợ tiền phạt của tòa án đã nộp phạt ngay khi nhận được tin nhắn.

P.Võ