Rắc rối tiền máy bay
Các Website khác - 18/10/2005
TT Jacques Chirac
Theo thông lệ hằng năm, cứ đến mùa thu là Phủ Tổng thống (TT) Pháp báo cáo với Quốc hội tình hình chi tiêu năm trước của Điện Élysée. Năm nay, TT Jacques Chirac gặp rắc rối về các khoản chi cho việc chu du trong nước và quốc tế bằng đội ngũ máy bay riêng của TT.

Theo báo Libération, năm 2003, TT Chirac đã bay 673 giờ trong chiếc máy bay phản lực Airbus A.319 dành cho TT, trong đó chỉ có 400 giờ trong khoảng 40 chuyến công cán chính thức trong và ngoài nước. Chi phí cho một giờ bay trung bình từ 4.050 - 5.750 euro (1 euro trị giá 19.200 VNĐ), tương đương từ 77,76 - 110,4 triệu VNĐ. Phi đội phục vụ TT Chirac có 2 chiếc Airbus và 6 chiếc Falcon. Theo nguyên tắc bảo đảm an ninh, mỗi chuyến bay của TT đều có một chiếc khác nữa đi kèm để đề phòng trường hợp bất trắc. Vì vậy tổng số giờ bay trong mỗi chuyến chu du của ông Chirac tính thêm cả giờ bay của máy bay đi kèm. Đặc biệt mùa hè năm 2003, có 2 chiếc Airbus và 2 chiếc Falcon phục vụ chuyến thăm chính thức nhiều ngày của TT Chirac đến Malaysia, Polynésie và Tân đảo, lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương.

Theo báo Anh Sunday Times, TT Chirac đã chi xài lãng phí nhiều tiền công quỹ trong các chuyến bay nghỉ hè cùng gia đình hoặc thậm chí cho bè bạn mượn máy bay. Theo luật lệ của Pháp, TT không có nghĩa vụ phải giải thích các khoản chi ngân sách của Phủ TT. Vì vậy mới có sức ép đòi TT Chirac phải công khai các khoản chi hợp pháp, trong đó chi cho các chuyến bay là có những điều ngờ vực. Ông Chirac còn có thói quen khác người là thường xuyên lệnh cho phi công không được hạ cánh trước 7 giờ sáng để khỏi làm mất giấc ngủ của ông, bất kể chuyến bay ngắn hay dài.

Lương của TT Chirac là 6.594 euro/tháng. Trong 10 năm ông làm TT, kể từ năm 1995 đến nay, ngân sách chi tiêu chính thức của Điện Élysée đã tăng 6 lần, năm 2003 là 30,5 triệu euro.

T. Tùng