Cần tăng cường xét nghiệm HIV
Các Website khác - 05/09/2005

Bản phân tích 11 nghiên cứu về HIV cho thấy, những người nhiễm HIV nếu đã biết bệnh trạng của mình thì ít có xu hướng tham gia các hành vi tình dục  gây lây nhiễm hơn những người mắc bệnh nhưng không biết.

Theo bài phân tích đăng trên tạp chí Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải này, giới nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra các bản ghi chép về hành vi tình dục của hai nhóm: nhóm những người đã biết mình nhiễm bệnh và nhóm mang bệnh trong thời gian khá dài nhưng không biết.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người biết mình nhiễm bệnh đã giảm 53% tỉ lệ quan hệ tình dục với bất cứ bạn tình nào, giảm 68% tỉ lệ quan hệ tình dục với bạn tình không nhiễm HIV hoặc bạn tình không rõ tình trạng bệnh tật. Các tỉ lệ đó đều thấp hơn rất nhiều so với mức độ tương ứng của những người không hay biết về bệnh trạng của mình.

Thực tế này khiến các nhà nghiên cứu khuyến cáo, cần tuyên truyền rộng rãi về tầm quan trọng của việc làm xét nghiệm HIV thường xuyên cho người trưởng thành. Chính những thông tin đó sẽ giúp họ giảm thiểu đáng kể hành vi tình dục nguy hiểm và gây lây nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Thuỳ Dương theo http://www.advocate.com/