Nam Carolina: Khó khăn tài chính ở Chương trình hỗ trợ thuốc điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS
Các Website khác - 17/07/2006

Một chương trình vốn cứu sống hàng nghìn người ở Nam Carolina đang có nguy cơ không thể tiếp tục tồn tại được.

Tiền bạc của chương trình này đã được chi cho Chương trình hỗ trợ thuốc điều trị AIDS (gọi tắt là ADAP) do liên bang tài trợ ngân sách, đây là chương trình chuyên cung cấp thuốc kháng virus và các loại dược phẩm khác cho những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS và có thu nhập và bảo hiểm thấp.

Bà Lynda Kettinger, chủ nhiệm tiểu ban STD/HIV thuộc Bộ y tế và kiểm soát môi trường cho biết, từ tháng sáu tới nay, đã có 15,55 đơn xin việc phải đưa vào danh sách nằm chờ. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong những tháng tiếp theo.

Tăng số người người được tuyển dụng và tăng chi phí vẫn không bù được so với mức tăng nguồn quỹ, điều này đã buộc DHEC thử cắt giảm các loại chi phí để tổ chức này vẫn tiếp tục cấp thuốc điều trị những người bệnh đã từng được phục vụ. DHEC chịu trách nhiệm quản lý chương trình.

Một người phụ nữ ở Orangeburg nhiễm HIV/AIDS trong 21 năm nay cho biết, bà không biết bà sẽ phải làm gì nếu không còn chương trình hỗ trợ.

Bà nói: “Chương trình thực sự là cách thức cứu sống người bệnh, nhất là ở vùng nông thôn miền nam. Bạn sẽ phải lo lắng về mọi thứ nếu bạn không có tiền”.

Không được trợ giúp, rất nhiều người bệnh sẽ mất hơn 24,000 đô la tiền thuốc điều trị mỗi năm. Khoản ngân sách 14.25 triệu đô la hàng năm của chương trình hỗ trợ thuốc điều trị đủ để phục vụ cho khoảng 1,350 người bệnh một tháng, song trung bình thì các nhà điều phối đã cố gắng co kéo để điều trị cho khoảng 1,493 trường hợp. Vẫn cần có thêm 3 triệu đô la Mỹ để bỏ bớt các ứng viên đang thuộc danh sách chờ việc tính tới tháng ba năm sau, thời điểm kết thúc năm gây quỹ.

Ở miền nam Carolina hiện có khoảng 14,000 bệnh nhân HIV/AIDS, tình trạng bệnh dịch tác động một cách bất cân xứng lên các đối tượng nghèo đói và những người dân sinh sống tại các khu vực nông thôn.

Chính phủ trung ương đã góp gần 45 tiền quỹ của chương trình thuốc điều trị. Đạo luật CARE cấp 87% tiền quỹ, số còn lại là của các nguồn khác nhau.

Đỗ Dương theo http://www.topix.net