Dự thảo luật HIV
Các Website khác - 11/11/2005

Theo như tường trình, bản dự thảo lần này ra đời nhằm phù hợp hơn với tiến trình hội nhập của Việt Nam vào thế giới, gồm 6 chương và 50 điều khoản.

Dự thảo luật có thêm 3 chương mới bao gồm các biện pháp xã hội phòng chống HIV/AIDS: điều trị, chăm sóc cũng như hỗ trợ bệnh nhân nhiễm HIV và các điều khoản đảm bảo công tác phòng chống đại dịch.

Đa số các thành viên của Uỷ ban các vấn đề xã hội tán đồng quan điểm với quyết định của chính phủ là không đưa chương giải quyết việc tặng thưởng hay xét phạt vào bộ luật này. Theo họ, chính phủ nên dành các điều khoản đó trong những luật khác.

Nói chung, uỷ ban ủng hộ điều khoản 20 có quy định những nguyên tắc phòng chống lây nhiễm HIV và điều 29 quy định những ai có quyền biết các kết quả xét nghiệm HIV. Điều 39 giải quyết vấn đề sử dụng thuốc điều trị HIV/AIDS cũng nhận được sự chấp thuận rộng rãi từ các thành viên uỷ ban.

Điều khoản này giúp nhà nước tạo được điều kiện trong việc sử dụng thuốc điều trị HIV/AIDS thông qua các chương trình sao cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài ra, các thành viên uỷ ban cũng yêu cầu chính phủ bổ sung các quy định trong bảo hiểm y tế, thực hiện thanh toán tiền cho các xét nghiệm HIV/AIDS và điều trị bệnh cho người có thẻ bảo hiểm.

Theo đó, chính phủ sẽ điều phối chi phí của bảo hiểm y tế. Hiện tại, dự thảo luật mới đang chờ được 8 thành phần của quốc hội nước ta thông qua.

Đỗ Dương theo http://www.asianewsnet.net