Kiên quyết xử lý các DN "khoán trắng" LĐ xuất khẩu
Các Website khác - 21/02/2006

(VietNamNet) - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Lương Trào vừa cho biết, trong giai đoạn 2006-2010, Bộ sẽ chấn chỉnh công tác tuyển chọn, đào tạo, kiên quyết xử lý những DN khoán trắng lao động, cơ sở đào tạo trá hình trong lĩnh vực XKLĐ.

Lao động VN tại Đài Loan thực hành chăm sóc người bệnh

Theo Bộ LĐTB&XH, trong giai đoạn 2006-2010, Bộ LĐTB&XH sẽ tiếp tục chủ trương đa dạng hoá thị trường XKLĐ theo hướng có biện pháp ổn định và phát triển các thị trường hiện có, mở thêm các thị trường mới.

Cụ thể, đối với các thị trường hiện có, tiếp tục quản lý tốt số lao động đang làm việc tại Malaysia, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh nhằm ổn định thị trường; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền hỗ trợ cho việc tạo nguồn nhằm tiếp tục đẩy mạnh số lượng lao động đưa sang làm việc tại thị trường này.

Giai đoạn 2006-2010:

- Tăng tỷ lệ lao động có nghề trong số lao động xuất khẩu để đến năm 2010 tỷ lệ này sẽ đạt 65% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Phấn đấu từ nay đến năm 2010 đưa được 500.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó, riêng trong năm 2006 phấn đấu đưa được 75.000 người.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Lương Trào, trong năm 2006 Bộ sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các DN khai thác hợp đồng đưa lao động sang làm việc trong lĩnh vực chế tạo, sản xuất, xây dựng kể cả trong thời gian trước mắt và lâu dài.

Đặc biệt, Bộ sẽ chấn chỉnh công tác tuyển chọn, đào tạo, kiên quyết xử lý những DN "khoán trắng" lao động, các cơ sở đào tạo trá hình và yêu cầu các DN tiếp tục phối hợp với đối tác vận động, tìm kiếm và đưa lao động bỏ trốn về nước.

Cũng theo ông Trào, năm 2006, Bộ sẽ thí điểm đưa lao động sang làm việc tại Hoa Kỳ, Úc, Italia và Trung Đông. Đối với các thị trường mới, Bộ LĐTB&XH sẽ có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các DN tích cực tham gia tìm kiếm, khai thác các thị trường có khả năng thu hút nhiều lao động nước ngoài nhưng điều kiện khắt khe và thu nhập không cao.

''Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, chấn chỉnh để tiếp tục thực hiện mô hình liên kết giữa các doanh nghiệp XKLĐ với chính quyền địa phương trong tuyển chọn lao động xuất khẩu. Coi đây là mộ trong những nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành. Địa phương tuyệt đối không được gây khó khăn, cản trở DN như không được yêu cầu DN phải xuất trình văn bản, nộp phí để tuyển nguồn ở địa phương...''- Ông Nguyễn Lương Trào cho biết.

  • Thế Lê Vinh