Những bài hát tuyên truyền chống HIV/AIDS trong lễ hội Carnival
Các Website khác - 02/03/2006

Các nhóm trẻ em tham gia lễ hội carnival đã tham gia biểu diễn chủ nhật tuần trước (26/2) trên đại lộ Marginal, Luanda đã có sáng kiến truyền tải những thông điệp phòng chống HIV/AIDS thông qua những bài hát được trình bày trong lễ hội.

Nhóm Uniao Kolokota thuộc thành phố tự trị Cazenga là nhóm đầu tiên thực hiện sáng kiến này. Trong bài hát của nhóm với tựa đề "Viva Kolokota", bài hát đã kêu gọi mọi người sống chung thuỷ, tiết chế và có ý thức phòng tránh đại dịch.

Trong nhiều bài hát được biểu diễn còn có những thông điệp kêu gọi xây dựng thêm trường học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Những bài hát có từ năm 2004 đã được tổ chức của lễ hội Luanda Carnival ghi lại trong đĩa CD cho 3 lớp (A, B và C).

Đỗ Dương theo http://allafrica.com