An Giang
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Văn phòng TCCĐ TX Châu Đốc

Đường số 3, Khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, Tp. Châu Đốc

ĐT: 0923.826.526 - Bác sĩ phụ trách: Vương Thị Diệp

2

Nhóm TCCĐ Mại dâm

Số 20, Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang

ĐT: 0913.783.016 - Bác sĩ phụ trách: Nguyễn Thị Quyến

3

Câu lạc bộ sức khỏe Phụ nữ

Số 20, Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang

ĐT: Bác sĩ phụ trách: Võ Thị Duyên Trang