Bắc Giang
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng - Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

Nghĩa Long, phường Trần Phú, thị xã Bắc Giang

ĐT: 0240.823330

Ö Ö Ö
2

Phòng khám ngoại trú HIV/AIDS - Bệnh viện đa khoa Bắc Giang

Lê Lợi, thị xã Bắc Giang

ĐT: 0240.828954

Ö Ö Ö Ö
3

Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện đa khoa Bắc Giang

Lê Lợi, thị xã Bắc Giang

ĐT: 0240.853068

Ö Ö Ö Ö
4

Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh

xã Song Mai, thị xã Bắc Giang

ĐT: 0240.855779

Ö Ö
5

Trại tạm giam – Công an tỉnh

xã Song Mai, thị xã Bắc Giang

ĐT: 0240.855779

Ö Ö
6

Câu lạc bộ Sông Thương

trạm y tế phường Lê Lợi, thị xã Bắc Giang

ĐT: 0240.820822

7

Bệnh viện lao Bắc Giang

xã Song Mai, thị xã Bắc Giang

ĐT: 0240.520740

Ö Ö Ö Ö