Bắc Kạn
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn

ĐT: 0281.870324

Ö Ö
2

Trung tâm y tế huyện Bạch Thông

Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

ĐT: 0281.850064

Ö
3

Trung tâm y tế huyện Na Rì

Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

ĐT: 0281.884382

Ö
4

Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn

Thị trấn Bằng Lủng, huyện Chợ Đồn

ĐT: 0281.882111

Ö