Bắc Ninh
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

đường Nguyễn Trãi, thị xã Bắc Ninh

ĐT: 0241.853294

Ö Ö Ö Ö
2

Trung tâm y tế dự phòng

phường Vũ Ninh, thị xã Bắc Ninh

ĐT: 0241.870237

Ö
3

Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và KHHGĐ

phường Vũ Ninh, thị xã Bắc Ninh

ĐT: 0241.8225175 (? Chưa kiểm tra)

Ö Ö
4

Bệnh viện Phong – Da Liễu

Xã Hòa Long, huyện Yên Phong

ĐT: 0241.851196

Ö Ö Ö Ö
5

Trung tâm y tế thị xã Bắc Ninh

Niềm Xá, thị xã Bắc Ninh

ĐT: 0241.857235

Ö Ö Ö Ö
6

Trung tâm y tế huyện Quế Võ

thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ

ĐT: 0241.635018

Ö Ö Ö Ö
7

Trung tâm y tế huyện Thuận Thành

thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành

ĐT: 0241.865460

Ö Ö Ö Ö
8

Trung tâm y tế huyện Lương Tài

thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

ĐT: 0241.867075

Ö Ö Ö Ö
9

Trung tâm y tế huyện Gia Bình

thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình

ĐT: 0241.556280

Ö Ö Ö Ö
10

Trung tâm y tế huyện Từ Sơn

thị trấn Từ Sơn, huyện Từ Sơn

ĐT: 0241.835995

Ö Ö Ö Ö
11

Trung tâm y tế huyện Tiên Du

thị trấn Lim, huyện Tiên Du

ĐT: 0241.710417

Ö Ö Ö Ö
12

Trung tâm y tế huyện Yên Phong

thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

ĐT: 0241.880838

Ö Ö Ö Ö