Bến Tre
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Trung tâm y tế dự phòng

230 Nguyễn Văn Tư, phường 7, thị xã Bến Tre

ĐT: 075.832329

Ö Ö
2

Trại giam Châu Bình

230 Nguyễn Văn Tư, phường 7, thị xã Bến Tre

Ö Ö Ö Ö