Bình Định
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng

419 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn

ĐT: 056.811466

Ö Ö
2

Phòng khám ngoại trú - Bệnh viện đa khoa tỉnh

102 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn

ĐT: 056.815594

Ö Ö Ö Ö
3

Trung tâm da liễu tỉnh Bình Định

329 Bạch Đằng, Tp Quy Nhơn

ĐT: 056.822410

Ö Ö
4

Trung tâm y tế dự phòng

368 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn

ĐT: 056.829088

Ö Ö
5

Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và KHHGĐ

91 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn

ĐT: 056.827151

Ö Ö
6

Bệnh viện chuyên khoa Lao

Phường Nhơn Phú, Tp Quy Nhơn

ĐT: 056.848841

Ö Ö Ö Ö
7

Trung tâm giáo dục lao động xã hội

Phường Bùi Thị Xuân, Tp Quy Nhơn

ĐT: 056.841196

Ö Ö Ö
8

Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn

114 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn

ĐT: 056.829430

Ö Ö Ö Ö
9

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

102 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn

ĐT: 056.8294495 (? Chưa kiểm tra)

Ö Ö Ö Ö
10

Trung tâm truyền thông - giáo dục sức khỏe tỉnh

110 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn

ĐT: 056.823820

Ö