Bình Thuận
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng

133A Hải Thượng Lãn Ông, Tp Phan Thiết

ĐT: 062.828222 - 828505

Ö Ö Ö Ö
2

Khoa lây - Bệnh viện đa khoa tỉnh

(?) Hải Thượng Lãn Ông, Tp Phan Thiết

ĐT: 062.823939

Ö Ö Ö Ö
3

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

01 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết

ĐT: 062.821434

Ö Ö
4

Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh

133 Hải Thượng Lãn Ông, Tp Phan Thiết

ĐT: 062.832338 - 822834

Ö Ö Ö
5

Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và KHHGĐ

58 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Phan Thiết

ĐT: 062.818877 - 816712

Ö Ö
6

Trại giam Z30D (tỉnh)

Xã Minh Tân. huyện Hàm Tân

ĐT: 062. (?)

Ö Ö
7

Trung tâm giáo dục Huy Khiêm

Xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

ĐT: 062.880095

Ö Ö
8

Trung tâm giáo dục lao động xã hội 05-06

thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

ĐT: 062.811657

Ö Ö
9

Trung tâm y tế thành phố Phan Thiết

10 Trần Phú, Tp Phan Thiết

ĐT: 062.816812 - 816780

Ö Ö Ö Ö
10

Trung tâm y tế huyện Đức Linh

Xã Đức Chính, huyện Đức Linh

ĐT: 062.

Ö Ö Ö Ö
11

Trung tâm y tế huyện Tánh Linh

Xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

ĐT: 062.880115

Ö Ö Ö Ö
12

Trung tâm y tế huyện Hàm Tân

Xã Tân An, huyện Hàm Tân

ĐT: 062.870524

Ö Ö Ö Ö
13

Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Nam

thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

ĐT: 062.867422

Ö Ö Ö Ö
14

Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Bắc

thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

ĐT: 062.865115

Ö Ö Ö Ö
15

Trung tâm y tế huyện Bắc Bình

thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

ĐT: 062.860134

Ö Ö Ö Ö
16

Trung tâm y tế huyện Tuy Phong

thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

ĐT: 062.850133

Ö Ö Ö Ö
17

Trung tâm y tế huyện đảo Phú Quý

Xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

ĐT: 062.769218

Ö Ö Ö Ö
18

122 trạm y tế tuyến xã, phường

Ö Ö