Hải Dương
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng

Ngõ 144 Quang Trung, tp Hải Dương

ĐT: 0320.847151

Ö
2

Phòng tư vấn HIV – Trung tâm y tế dự phòng

Ngõ 144 Quang Trung, tp Hải Dương

ĐT: 0320.852483

Ö
3

Phòng khám và điều trị ngoại trú HIV-AIDS

Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện đa khoa tỉnh

ĐT: 0320.890205 - 890261

Ö Ö Ö