Hải Phòng
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Câu lạc bộ Hải Âu

4A phường Lam Sơn, quận Lê Chân

ĐT: 031.

Ö Ö
2

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe - Ủy ban Phòng chống AIDS TP Hải Phòng

35 Lê Đại Hành

ĐT: 031.821109 - 823541

Ö
3

Nhóm Hoa Phượng đỏ

68 Hạ Lý, quận Hồng Bàng

ĐT: 031.842747 (Huệ) – 599059 (Mai)

Ö Ö