Hà Nam
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

đường Trường Chinh, thị xã Phủ Lý

ĐT: 0351.85508

Ö Ö Ö
2

Bệnh viện đa khoa tỉnh

đường Trường Chinh, thị xã Phủ Lý

ĐT: 0351.857443 - 855574

Ö Ö Ö Ö
3

Trung tâm da liễu - Bệnh viện phong - Bệnh viện đa khoa tỉnh

đường Trường Chinh, thị xã Phủ Lý

ĐT: 0351.857443 - 855574

Ö Ö Ö
4

Bệnh viện lao và phổi

Xã Liêm Chính, thị xã Phủ Lý

ĐT: 0351.856648

Ö Ö Ö Ö
5

Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và KHHGĐ

đường Trường Chinh, thị xã Phủ Lý

ĐT: 0351.852235

Ö Ö
6

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

đường Nguyễn Viết Xuân, thị xã Phủ Lý

ĐT: 0351.857319

Ö
7

Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

phường Quang Trung, thị xã Phủ Lý

ĐT: 0351.852672

Ö
8

Trung tâm y tế thị xã Phủ Lý

đường Lê Lợi, thị xã Phủ Lý

ĐT: 0351.851458

Ö Ö
9

Trung tâm y tế huyện Bình Lục

thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

ĐT: 0351.860226

Ö Ö
10

Trung tâm y tế huyện Duy Tiên

thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên

ĐT: 0351.830465

Ö Ö
11

Trung tâm y tế huyện Kim Bảng

thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

ĐT: 0351.820088

Ö Ö
12

Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm

thị trấn Non, huyện Thanh Liêm

ĐT: 0351.887424

Ö Ö
13

Trung tâm y tế huyện Lý Nhân

thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

ĐT: 0351.870217

Ö Ö