Hà Tây
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Khoa Huyết học - Bệnh viện đa khoa tỉnh

Bệnh viện đa khoa tỉnh

ĐT: 034.829644

Ö Ö
2

Khoa Huyết học - Bệnh viện khu vực Sơn Tây

Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tây

ĐT: 034.832209

Ö Ö
3

Khoa lây - Bệnh viện đa khoa tỉnh

Bệnh viện đa khoa tỉnh

ĐT: 034.829644 (?)

Ö Ö Ö Ö
4

Khoa Lây - Bệnh viện khu vực Sơn Tây

Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tây

ĐT: 034.832209 (?)

Ö Ö Ö Ö
5

Khoa Xét nghiệm - Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

ĐT: 034.515526

Ö Ö