Hòa Bình
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

Phường Đồng Tiến, thị xã Hòa Bình

ĐT: 018.852112 - Fax : 018.851320

Ö Ö
2

Trung tâm y tế dự phòng

Phường Đồng Tiến, thị xã Hòa Bình

ĐT: 018.852482 - Fax : 018.852482

Ö Ö
3

Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và KHHGĐ

Phường Đồng Tiến, thị xã Hòa Bình

ĐT: 018.852363

Ö
4

Trung tâm y tế thị xã Hòa Bình

Phường Phương Lâm, thị xã Hòa Bình

ĐT: 018.852493

Ö Ö Ö
5

Trung tâm y tế huyện Lương Sơn

thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

ĐT: 018.824322

Ö Ö Ö
6

Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn

thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

ĐT: 018.861110

Ö Ö Ö
7

Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy

thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy

ĐT: 018.874268

Ö Ö Ö
8

Trung tâm y tế huyện Yên Thủy

thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy

ĐT: 018.864105

Ö Ö Ö
9

Trung tâm y tế huyện Kim Bôi

thị trấn Bo, huyện Kim Bôi

ĐT: 018.891080

Ö Ö Ö
10

Trung tâm y tế huyện Cao Phong

thị trấn Cao Phong , huyện Cao Phong

ĐT: 018.844122

Ö Ö Ö
11

Trung tâm y tế huyện Tân Lạc

thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc

ĐT: 018.834341

Ö Ö Ö
12

Trung tâm y tế huyện Mai Châu

thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

ĐT: 018.867244

Ö Ö Ö
13

Trung tâm y tế huyện Đà Bắc

thị trấn Tu Lý, huyện Đà Bắc

ĐT: 018.827210

Ö Ö Ö