Khánh Hòa
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

109 Yersin, tp Nha Trang

ĐT: 058.822168

Ö Ö Ö Ö
2

Trung tâm y tế huyện Ninh Hòa

thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa

ĐT: 058.844373

Ö Ö Ö Ö
3

Trung tâm y tế thị xã Cam Ranh

phường Ba Ngòi, thị xã Cam Ranh

ĐT: 058.861335

Ö Ö Ö Ö
4

Trung tâm y tế thành phố Nha Trang

13 Lê Lợi, tp Nha Trang

ĐT: 058.822267

Ö Ö
5

Trung tâm y tế dự phòng

4 Quang Trung, tp Nha Trang

ĐT: 058.826796

Ö Ö
6

Bệnh viện chuyên khoa Lao

Núi Sạn, Đồng Đế, huyện Vĩnh Hải

ĐT: 058.832175

Ö Ö Ö Ö
7

Bệnh viện chuyên khoa Da liễu

165 Nguyễn Khuyến, huyện Vĩnh Hải

ĐT: 058.831017

Ö Ö Ö Ö