Kiên Giang
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

46 Lê Lợi, thị xã Rạch Giá

ĐT: 077.

Ö
2

Trung tâm y tế dự phòng

120 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thị xã Rạch Giá

ĐT: 077.866388 – Fax : 077.880787

Ö
3

Khoa AIDS - Trung tâm y tế dự phòng

40 Hoàng Hoa Thám, thị xã Rạch Giá

ĐT: 077.872354

Ö