Kom Tum
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

224 Bà Triệu, thị xã Kon Tum

ĐT: 060.862573 - Fax : 060.862571

Ö
2

Trung tâm y tế dự phòng

163 Bà Triệu, thị xã Kon Tum

ĐT: 060.862940 - Fax : 060.863161

Ö
3

Bệnh viện đa khoa tỉnh

224 Bà Triệu, thị xã Kon Tum

ĐT: 060.862573 - Fax : 060.862571

Ö
4

Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh

159 Bà Triệu, thị xã Kon Tum

ĐT: 060.862458

Ö
5

Trung tâm y tế huyện Kon Plang

Thôn 1, thị trấn Kon Plang

ĐT: 060.824131

Ö
6

Trung tâm y tế huyện Đăk Tô

Khối phố 2, thị trấn Đăk Tô

ĐT: 060.831217

Ö
7

Trung tâm y tế huyện Đăk Giei

thị trấn Đăk Giei

ĐT: 060.833111

Ö