Lai Chau
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

Thành phố Điện Biên

ĐT: 023.824740

Ö
2

Trung tâm ủy ban phòng chống AIDS tỉnh

Thành phố Điện Biên

ĐT: 023.825188

Ö
3

Bệnh viện đa khoa tỉnh

Thành phố Điện Biên

ĐT: 023.827253

Ö Ö Ö
4

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

Thành phố Điện Biên

ĐT: 023.825483

Ö
5

Tỉnh Đoàn thanh niên

Thành phố Điện Biên

ĐT: 023.824885

Ö
6

Tỉnh hội Chữ thập đỏ

Thành phố Điện Biên

ĐT: 023.825553

Ö Ö
7

Trung tâm y tế các huyện thị

(15 huyện, thị, thành phố)

Ö Ö