Lạng Sơn
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

50 Trần Hưng Đạo, tp Lạng Sơn

ĐT: 025.812783 - 812394

Ö Ö
2

Văn phòng thườngtrực phòng chống AIDS Lạng Sơn

50 Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, tp Lạng Sơn

ĐT: 025.811698 Fax : 025.811882

Ö
3

Khoa xét nghiệm – Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Lạng Sơn

39 Nguyễn Du, phường Đông Kinh, tp Lạng Sơn

ĐT: 025.811698 Fax : 025.811882

Ö Ö
4

Khoa xét nghiệm – Bệnh viện đa khoa tỉnh

Khối 10, phường Tam Thanh, tp Lạng Sơn

ĐT: Trung kế 025.870039

Ö Ö Ö
5

Khoa lây – Bệnh viện đa khoa tỉnh

Khối 10, phường Tam Thanh, tp Lạng Sơn

ĐT: Trung kế 025.870039 (xin máy khoa lây)

Ö Ö Ö Ö
6

Đội y tế dự phòng – Trung tâm y tế Tp Lạng Sơn và 10 huyện

Ö