Lào Cai
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

159 đường Tuệ Tĩnh, phường Kim Tân, tp Lào Cai

ĐT: 020.841343 - Fax : 020.844882

Ö Ö Ö Ö
2

Trung tâm y tế huyện Bắc Hà

thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà

ĐT: 020.840205 - Fax : 020.840400

Ö Ö Ö Ö
3

Trung tâm y tế huyện Bảo Thắng

thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng

ĐT: 020.862752 - Fax : 020.862754

Ö Ö Ö Ö
4

Trung tâm y tế huyện Bát Xát

thị trấn Bà Xát, huyện Bà Xát

ĐT: 020.883051

Ö Ö Ö Ö
5

Trung tâm y tế huyện Bảo Yên

thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên

ĐT: 020.876230

Ö Ö Ö Ö
6

Trung tâm y tế huyện Sa Pa

thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa

ĐT: 020.871116 – Fax : 020.871490

Ö Ö Ö Ö
7

Trung tâm y tế huyện Văn Bàn

thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

ĐT: 020.882113 – Fax : 020.881366

Ö Ö Ö Ö
8

Trung tâm y tế huyện Mường Khương

thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương

ĐT: 020.881292 – Fax : 020.881366

Ö Ö Ö Ö
9

Trung tâm y tế huyện Si Ma Cai

thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai

ĐT: 020.796031 – Fax : 020.796073

Ö Ö Ö Ö
10

Trung tâm y tế tp Lào Cai

Tp Lào Cai

ĐT: 020.82114 – Fax : 020.821436

Ö Ö Ö Ö
11

Bệnh viện đa khoa số 1

Tuệ Tĩnh, Kim Tân, tp Lào Cai

ĐT: 020.844541 – Fax : 020.844541

Ö Ö Ö Ö
12

Bệnh viện đa khoa số 2

phường Bắc Lệnh, tp Lào Cai

ĐT: 020.852261 – Fax : 020.852335

Ö Ö Ö Ö
13

Trung tâm giáo dục lao động xã hội

Km 6, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng

ĐT: 020.862470

Ö Ö Ö
14

Trại tạm giam

xã Bắc Cường, tp Lào Cai

ĐT: 020.840089

Ö Ö Ö