Long An
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng

102 quốc lộ 62, phường 2, thị xã Tân An

ĐT: 072.829995 - Fax : 072.827552

Ö Ö
2

Phòng khám ngoại trú HIV/AIDS - Bệnh viện đa khoa tỉnh

211 Nguyễn Thông, phường 3, thị xã Tân An

ĐT: 072.830366

Ö Ö Ö Ö
3

Bệnh viện Lao và bệnh phổi

1 T Châu Thị Kim, xã An Vinh Ngãi, thị xã Tân An

ĐT: 072.826335

Ö Ö Ö Ö