Nam Định
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, tp Nam Định

ĐT: 0350.849223

Ö Ö Ö
2

Trung tâm da liễu tỉnh

Phú Nghĩa, phường Hạ Long, tp Nam Định

ĐT: 0350.647235

Ö Ö
3

Bệnh viện Lao

Xã Lộc Hạ, tp Nam Định

ĐT: 0350.636667

Ö Ö Ö
4

Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và KHHGĐ

409 Hàn Thuyên, tp Nam Định

ĐT: 0350.648504

Ö
5

Trung tâm phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh

Km 3 xã Nam Vân, tp Nam Định

ĐT: 0350.859144

Ö
6

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

Phú Nghĩa, phường Hạ Long, tp Nam Định

ĐT: 0350.648473

Ö